Product Services Solution References Seminars & Events
Customers Company Contact us
Staff Only
 
 


    E- Business Suite Smart ERP for smart business

อินโนวา ซอฟท์แวร์ (Innova Software) เป็นผู้ให้คำปรึกษา และมีผู้เชี่ยวชาญติดตั้งระบบซอฟท์แวร์ ในการจัดการธุรกิจ ที่จะสร้างความมั่นใจในการเลือกสรร ระบบบริหารองค์กร (Enterprise Resource Planning Package : ERP) ที่มีมาตรฐานสูงสู่องค์กรของท่าน

เราขอเสนอซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารจัดการทางธุรกิจ Oracle E-Business Suite ที่ได้มาตรฐานเป็นที่นิยมของบริษัทชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย สามารถรองรับการทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร ตลอดจนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ


    ซอฟท์แวร์มาตรฐานและทีมงานคุณภาพ :


ด้วยความมั่นคงของ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ที่มีลูกค้ากว่า 250,000 ราย กระจายอยู่ใน 145 ประเทศทั่วโลก และทำธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 14 ปี ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า จะได้ซอฟท์แวร์บนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ และด้วยทีมงานคุณภาพของอินโนว่า ซอฟท์แวร์ ในการให้คำปรึกษาและการติดตั้งระบบ ตลอดจนการฝึกอบรม ที่จะสร้างความมั่นใจแก่ท่านในการใช้ Oracle e-Business Suite Special Edition เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของท่าน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในยุคของการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี อย่างก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้    ปัญหาธุรกิจและระบบ MIS มีทางแก้ไข :

ปัญหาขององค์กรธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลในระบบการบริหารงานที่ผ่านมา คือการที่ระบบงานแต่ละส่วนมีฐานข้อมูลที่แยกจากกันเป็นส่วนๆ ทำให้มีปัญหาที่ต้องต่อเชื่อมข้อมูลจากระบบต่างๆ เข้าถึงกันนอกเหนือจากปัญหาการต้องคอยเชื่อมต่อกันทางเทคนิค สถาปัตยกรรมข้อมูลที่แยกเป็นส่วนๆอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำให้ระบบข้อมูลกลายเป็นภาระ ไม่ใช่เครื่องมือในการแข่งขันขององค์กร

การใช้ซอฟท์แวร์เพื่อการจัดการธุรกิจขององค์กรเป็นการลงทุนคุ้มค่าที่สามารถแก้ปัญหาได้ การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ใดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ด้วยควรเป็นซอฟท์แวร์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีระดับสูง จากบริษัทที่มั่นคง รวมทั้งบริการคุณภาพแบบมืออาชีพตั้งแต่การติดตั้ง การอบรม และการให้คำปรึกษาในการใช้งาน ซึ่ง Oracle E- Business Suite มีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วน จากประสบการณ์ทำงานจากองค์กรทั่วโลก ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบนี้ นับเป็นการพิสูจน์ว่า มีกระบวนการทำงานที่เป็นแบบอย่างมาตรฐานที่องค์กรประเภทเดียวกัน สามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้และลองผิดลองถูก Oracle E-Business Suite เป็นซอฟท์แวร์ที่ได้มาตรฐานว่ารองรับการทำงานในทุกธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ในประเทศไทย บริษัทชั้นนำกว่าร้อยบริษัทใช้ Oracle E-Business Suite ในการจัดการธุรกิจขององค์กร ซึ่งรองรับข้อกำหนดต่างๆ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลตามระเบียบสรรพากร รูปแบบรายงานบังคับ และการกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย เป็นต้น

    Oracle E-Business Suite จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น :

Oracle E-Business Suite จะช่วยท่านในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 • เพิ่มผลประกอบการ และทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย
 • ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามแผน และปรับได้รวดเร็วตามความเหมาะสม
 • รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายในส่วนงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบ และใช้งานได้เชื่อมโยงกัน
 • เพื่อผู้บริหารเห็นภาพรวมทั้งบริษัท ได้อย่างแม่นยำ ฉับไว
 • ดูแลจัดการข้อมูลลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว
 • ส่งของให้ลูกค้าได้ตรงเวลา
 • เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง เป็นการลดต้นทุนการผลิต
 • จัดการผลิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ จากการมีระบบ เฝ้าระวังข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
 • วางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำ พร้อมกับการตรวจสอบคุณภาพ และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ตรงจุด
 • ข้อมูลและประวัติลูกค้าได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี สามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจในองค์กรได้อย่างฉับไว แม่นยำ
 • สามารถปิดงบการเงินได้เร็วขึ้น
 • ควบคุมและบริหารการเงินบนฐานที่รวบรวมข้อมูลทุกส่วนไว้เป็นหนึ่งเดียว
 • สั่งซื้อจนถึงชำระเงินได้อย่างเป็นอัตโนมัติ มีเอกสาร และสามารถตรวจสอบระหว่างกระบวนการได้
 •     ครอบคลุมทุกระบบงานในองค์กร :

  Oracle ออกแบบระบบ ERP ให้เชื่อมโยงระบบงานขนาดใหญ่ทุกส่วนขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนถึงกันได้โดยสะดวกโดยไม่สะดุด ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงตรงถึงฝ่ายบริหารในรูปแบบที่เป็นภาพรวมเพื่อการบริหารจัดการอย่าง Real Time

  Oracle ERP แบ่งเป็นระบบใหญ่ได้ 5 ระบบ เริ่มตั้งแต่ระบบการบริหารการรับคำสั่งซื้อ (Sales Order Management), เชื่อมโยงกับระบบการจัดการสินค้าและวัสดุ (Material Management) และต่อเนื่องกับระบบการผลิต (Manufacturing) และต่อไปยังระบบการจัดซื้อ (Purchasing) ข้อมูลทั้งหมดจะไหลเวียนถึงกันและไปรวมกันที่ระบบการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) ซึ่งสนับสนุนกระบวนการทำงานจากต้นจนถึงปลายในส่วนต่างๆขององค์กรได้อย่างชัดเจนคือ

 • การรับคำสั่งซื้อจนถึงการชำระเงิน
 • การสั่งซื้อจนถึงการชำระเงินให้ vendors
 • ลูกค้าสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบสินค้า
 • การวางแผนการผลิตจนสำเร็จเป็นสินค้า
 • การบริหารเงินสด
 • การบริหารสินค้าคงคลัง
 • การบริหารการเงิน
 • โอกาสในการขายจนถึงการปิดการขาย
 • คำขอบริการจนถึงการให้บริการเสร็จสิ้น
 •      เริ่มต้นในสิ่งจำเป็นก่อน :

  Oracle E-Business Suite Special Edition

  ออราเคิล เห็นถึงความจำเป็นและข้อจำกัด ขององค์กรขนาดกลาง จึงได้นำซอฟท์แวร์ และโซลูชั่นมาตรฐาน ของออราเคิลมานำเสนอ ในชุด Oracle E-Business Suite Special Edition เป็นการอิมพลีเม้นท์ที่เร็วเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ทันใจ

  ท่านสามารถเริ่มต้นนำระบบเฉพาะส่วนที่องค์กร มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการนำไปใช้ เป็นส่วนงานหลักๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจ เพราะออราเคิล ออกแบบให้ใช้งานแยกส่วนได้ มีประสิทธิภาพเต็มที่ในการใช้งาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับองค์กรขนาดกลางที่ไม่ต้องการลงทุนกับระบบ เป็นจำนวนเงินที่สูง ต้องการความรวดเร็วในการติดตั้ง และใช้งาน และต่อไปในกรณีที่ธุรกิจเติบโตในอนาคต ก็สามารถทำการขยายขีดความสามารถของระบบได้ง่าย สร้างความยืดหยุ่น และได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในทันที ซอฟท์แวร์ที่ได้นำเสนอเพื่อการบริหารจัดการองค์กรในแพ็คเกจนี้ ประกอบด้วย
 • ระบบบริหารการผลิต (Discrete manufacturing)
 • ระบบบริหารบัญชีและการเงิน (Financials)
 • ระบบจัดซื้อ (Purchasing)
 • ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
 • ระบบบริหารคำสั่งซื้อ/ขาย (Order management)
 • ระบบบริหารงานขาย (Sales)
 • ระบบงานบริการ (Services)
 • โอกาสในการขายจนถึงการปิดการขาย
 • ระบบจัดการข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ (E-Business Intelligence)
 • ERP Chart

       ลักษณะเด่นของ Oracle e-business Suite Special Edition :
 • เลือกติดตั้งเฉพาะโมดูลที่จำเป็นก่อนได้ และสามารถขยายขึ้นไปใช้โมดูลอื่นๆได้อย่างไม่ขาดตอน

 • เป็นสถาปัตยกรรมเปิด (Open Architecture) ที่สามารถต่อเชื่อมกับ Application อื่นๆตามมาตรฐานสากลได้ กล่าวคือ รองรับมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards) เช่น Web service, SOAP, LDAP, JAVA, SQL, EDI, XML รองรับมาตรฐานเอกสารทางอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจระหว่างองค์กร และ รองรับการต่อเชื่อมกับ Application อื่นๆด้วย 9iAS Platform เช่นต่อเชื่อมกับ People Soft, JDE, SAP, Siebel ฯลฯ

 • มีข้อมูลภาพรวมในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงโดยตรงถึงข้อมูล ระดับปฏิบัติการ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Oracle ERP โดยไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการจัดทำ Data Warehous

 • สามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์บนแพลทฟอร์มลีนุกซ์ ทำให้ประหยัดงบประมาณได้มาก

 • รองรับการทำงานบนอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริง (Web-based Application)

 • ได้รับการพัฒนาโดยรวบรวม Business Best Practices ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากประสบการณ์ขององค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก เข้ามาอยู่ใน ERP Package อันเดียวกัน

 • เนื่องจาก ERP เป็นระบบงานขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมงานทั้งหมดขององค์กร การพัฒนาระบบงานขนาดใหญ่และซับซ้อนนี้จะใช้กระบวนวิธี (Methodology) ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพของ Oracle ซึ่งได้รับการทดสอบแล้วว่า สามารถติดตั้งระบบได ้ตรงความต้องการของลูกค้าในเวลาที่กำหนด ที่งบประมาณที่วางแผนล่วงหน้าได้


 •  
  Copyright © 2005 Innova Software Co., Ltd. All Right Reserved